МСФЗ: БАЗОВИЙ КУРС з основ міжнародних стандартів фінансової звітності (on-line) 2023_2

Оновлений курс
 • 26.09.2023 - 03.11.2023
 • Уроків: 1 Практичних ситуацій: 100 Закiнчили курс: 0
 • Балів до рейтингу: 100

Для кого цей курс?

Бухгалтерів, які мають намір опанувати міжнародні стандарти фінансової звітності
Аудиторів, які бажають складати звітність з МСФЗ
Фінансових менеджерів, які повинні розуміти МСФЗ і працювати з ними
Студентів економічних вишів, які бажають отримати міжнародний диплом ACCA DipIFR

Що дає цей курс?

МЕТА КУРСУ МСФЗ БАЗОВИЙ
БАЗОВІ ЗНАННЯ З МСФЗ
Принципи і концептуальні основи МСФЗ
Облікова політика
Дисконтування
Найбільш використовувані стандарти для звітності

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ
Вивчення кожного стандарту супроводжується розв'язанням практичних завдань

ДЕТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ КОЖНОГО СТАНДАРТУ
Перелік стандартів відповідає практиці застосування МСФЗ для складання звітності та подальшої підготовки АССА DipIFR rus

СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З МСФЗ
Звіт про фінансовий стан
Елементи фінансової звітності, їх визнання та оцінка
Звіт про сукупний дохід
Звіт про зміни у власному капіталі

ПРОГРАМА КУРСУ МСФЗ БАЗОВИЙ

 1. Концептуальні основи фінансової звітності
 2. МСФЗ (IAS) 1 Подання фінансової звітності
 3. МСФЗ (IAS) 10 Події після звітної дати
 4. Поняття дисконтування в МСФЗ. Розрахунок поточної і майбутньої вартості грошей
 5. МСФЗ (IAS) 8 Облікові політики, зміни в бухгалтерських оцінках і помилки
 6. МСФЗ (IAS) 16 Основні засоби
 7. МСФЗ (IAS) 23 Витрати за позиками
 8. МСФЗ (IAS) 38 Нематеріальні активи
 9. МСФЗ (IAS) 40 Інвестиційне майно
 10. МСФЗ (IAS) 36 Знецінення активів
 11. МСФЗ (IAS) 2 Запаси
 12. МСФЗ (IFRS) 15 Виручка
 13. МСФЗ (IAS) 12 Податки на прибуток
 14. МСФЗ (IFRS) 9 Фінансові інструменти
 15. МСФЗ (IFRS) 16 Оренда
 16. МСФЗ (IAS) 37 Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи
 17. МСФЗ (IAS) 21 Вплив зміни валютних курсів
 18. МСБО (IАS) 41 «Сільське господарство»
 19. МСБО (IAS) 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»
 • Курс проходить у форматі тренінгу
 • Тренінг супроводжується тестами, практичними прикладами і домашніми завданнями
 • Контент курсу може бути адаптований з урахуванням вимог корпоративного клієнта

Програма курсу

Викладачі курсу

Афанасьєва Олена Олексіївна

Афанасьєва Олена Олексіївна

Диплом АССА DipIFR, САРСІРА, практикуючий аудитор, фахівець з постановки МСФЗ досвід підготовки з МСФЗ з 2012 р. навчає за АССА DipIFR з 2014 р. статистика складання іспиту слухачами – 70 %

Ваше Iм'я
E-mail
Ваше повiдомлення

Як проходить навчання

ФОРМАТ НАВЧАННЯ КУРСУ МСФЗ БАЗОВИЙ
За допомогою програми ZOOM з будь-якої точки світу
24 години (1 година = 60 хвилин)

25.07.23 - 01.09.23 (12 занять), навчання в робочі дні – вівторок і п'ятниця (19:00 - 21:00) 

ДО НАВЧАННЯ ВХОДИТЬ
On-line навчання (пакети Преміум та Стандарт):
Навчальні матеріали в  електронному форматі (в  особистому навчальному кабінеті Академії)
Тестування
Сертифікат Академії  бізнесу Баланс (за умови  набору понад 70% правильних відповідей)
Запис онлайн-уроків (в  особистому навчальному  кабінеті Академії)
Домашні завдання з коментарями викладача
Доступ до навчальних матеріалів з моменту початку навчання (протягом року - пакет Преміум; (протягом півроку - пакет Стандарт) 
Участь у форматі реального  часу
Доступ до закритої групи  в застосунку Телеграм для  спілкування з колегами та  викладачами Академії бізнесу Баланс

Додатково (тільки для пакета Преміум): 
Додаткові дві  консультації протягом трьох місяців після проходження курсу
Включення до закритої  групи Телеграм для пошуку нової роботи

On-line навчання (пакет Базовий - відеокурс):
Навчальні матеріали в  електронному форматі (в  особистому навчальному кабінеті Академії для самостійного вивченя)
Тестування
Сертифікат Академії бізнесу  Баланс (за умови набору  понад 70% правильних  відповідей)
Запис онлайн-уроків (в  особистому навчальному  кабінеті Академії)
Домашні завдання: самостійне виконання й  самоконтроль (надсилаються завдання і відповіді до них)
Доступ до навчальних матеріалів протягом трьох місяців з моменту початку навчання


ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
Пакет ПРЕМІУМ – 9500 грн
Пакет СТАНДАРТ – 6000 грн

Відеокурс з вивчення МСФЗ – 3999 грн

Купити курс

Вы отримуєте:

повний доступ до курсу, на дату його покупки;

онлайн-тест для самоперевірки;

відповіді на питання по темі цього курсу.

Ім'я

Введіть ім'я

Прізвище

Введіть прізвище

E-mail

Введіть e-mail

Телефон

Введіть номер телефону

9500 грн.

Кращі курси